De äldsta delarna av kyrkogården ligger runt kyrkan. Här finns kvarter E-H.
Foto: Helena Ekvall

Ljungby kyrkogård

Ljungby är vår största kyrkogård. Den ligger centralt belägen i Ljungbyholm. Här finns, förutom vanliga gravplatser, en urnlund och en minneslund. Här finns också en askgravplats som blev klar 2016. Kyrkogården har utvidgats i omgångar, vilket syns på kvarterens olika karaktärer. Kyrkogårdens äldsta bevarade gravvård är från 1796.

Minneslunden har en damm med ett vattenspel och en bäck som rinner ut i Ljungbyån.
Urnlunden med askgravplatserna i mitten.
Närmast Harbyvägen ligger kvarter A och B med sina klippta häckar. Det finns också ett par mindre områden med urngravar.
Kvarter C och D.
Kvarter G med kyrkogårdens enda kvarvarande grusgrav som är omgärdad med järnstaket.
Nya delen av kyrkogården som kom till 1996. Här finns förutom vanliga gravplatser även en urnlund, en askgravplats och en minneslund.
Den äldsta gravvården som finns kvar på Ljungby kyrkogård.
Några äldre gravvårdar som bevarats.
Några äldre gravvårdar som bevarats.