Askgravplats

Södermöre pastorat har en askgravplats. Den finns i urnlunden på Ljungby kyrkogård och blev färdig till Alla helgons dag 2016.

En askgravplats är ett mellanting mellan en minneslund och en traditionell gravplats. Gravskicket passar för den som vill ha en grav märkt med namn, utan att behöva ta hand om skötseln.

Askgravplatser kan se ut på många olika sätt. Gemensamt för alla askgravplatser är att man vet var den avlidne är gravsatt och man får vara med vid urnnedsättningen. Anhöriga har möjlighet att vila tillsammans och det finns plats för namnen på de gravsatta. Platsen upplåts med begränsad gravrätt.

I vårt fall finns det en liggande gravsten vid varje gravrätt. På den sätts en bronsplakett med namn, födelse- och dödsdatum för varje gravsatt. Det finns plats för 4 urnor i varje gravrätt.

En askgravplats är ett gravskick med så kallad begränsad gravrätt. Gravrättsinnehavaren bestämmer vilka som får gravsättas där och har, likt vanliga gravrätter, en upplåtelsetid på 25 år från senaste gravsättningen.

Begränsningen handlar om att man inte får bestämma över gravsten, plantering och skötsel. Det är huvudmannen, Södermöre pastorat i detta fall, som tillhandahåller och monterar den gravsten och namnplatta som sätts upp vid varje gravplats. Plantering och skötsel har huvudmannen också hand om. Inga andra planteringar får ske, men det innebär också att gravrättsinnehavaren inte har någon skyldighet att sköta gravplatsen. Besökare får dock smycka gravplatsen med lösa blommor i vas under hela året samt ljus eller lykta under den mörka delen av året.

Ett avtal tecknas med gravrättsinnehavaren, som betalar en summa till huvudmannen för gravsten, namnplatta och skötsel under 25 år från senaste gravsättningen.

Kontakta oss gärna om ni har några frågor.