Minneslundarna på kyrkogårdarna i Arby och Mortorp.
Foto: Helena Ekvall

Minneslundar

Södermöre pastorat har minneslundar på kyrkogårdarna i Arby, Karlslunda, Mortorp och Ljungby.

En minneslund är en kollektiv gravplats, utan gravrätt. Där grävs askan ner (eller strös ut) inom ett gemensamt område som huvudmannen sköter. Eftersom själva gravsättningsplatsen är anonym kan inte anhöriga vara med vid gravsättningen och ingen gravsätts under vinterhalvåret. Namn på gravsatta sätts inte upp. Däremot finns en gemensam smyckningsplats för snittblommor och ljus och ett minnesblad skickas ut till anhörig efter gravsättningen.