Ryggsäck med pilgrimsmärke
Foto: Johannes Hansen/IKON

Pilgrimsvandra

Pilgrimsleden söderifrån och vidare upp till norska Trondheim med Sankt Olavs reliker passerar inte långt från Söderhamn och Sandarne. Och våren 2019 lades till pilgrimsleden på land en vattenväg från finska Åbo över Ålands hav längs den svenska kusten upp till Härnösand.

I Söderhamn-Sandarne församling och i grannförsamlingarna finns flera historiska lämningar som påminner om pilgrimernas närvaro. Öar och platser i trakten har i sina namn ”kors”, ”Olof” med mera.

Det äldre namnet på ön Storjungfrun var Helgön och tros liksom ön Prästgrundet haft betydelse för pilgrimernas färder längs med kusten. Flera platser på fastlandet har också namn som bevarar minnet från tidiga pilgrimer.

Läs mer om pilgrimsvandringar i Hälsingland och i andra delar av landet. Gå med i Facebookgruppen Pilgrimstid Sverige

Biskopen hade landkänning

En oktoberdag 1374 hade ärkebiskopen landkänning utanför Söderhamn. Biskopen hette Briger Gregersson och var på väg söderut efter att ha visiterat delar av sitt stora stift, både på den svenska och finska sidan.

Svartsundet var under medeltiden en skapligt stor vattenpassage som skilde Svartön från det norra fastlandet i fjärden in mot Söderhamn. Med landhöjningen har dock rännan grundats upp och är nu knappt farbar med mindre båtar. När biskopen färdades förbi, i kanske tio meter långa och tre meter breda båtar, var det inga problem att ta sig genom sundet. De valde troligen den här inre, något längre, farleden nära kusten för att slippa det väldiga havets nycker. 

Läs mer om ärkebiskop Birger här