Foto: Johannes Frandsen /Ikon

Begravning

Ett sista farväl - så här går det till.

Det sista avskedet är aldrig lätt, och begravningen är ofta en mycket viktig del i sorgeprocessen. Svenska kyrkan i Skillingaryd har ansvar för begravningsgudstjänst och begravningsverksamhet samt erbjuder gravskötsel

I de flesta fall förmedlar en begravningsbyrå kontakten mellan kyrkan och de anhöriga. Därefter får de anhöriga träffa prästen, berätta om den avlidne och planera begravningsgudstjänsten med psalmer och musik. Före begravningen hålls själaringning och tacksägelse för den bortgångna. Tacksägelse betyder i det här sammanhanget ljuständning och bön för den avlidne, som nämns vid namn, samt klockringning i kyrkan, oftast på en söndagsgudstjänst i nära anslutning till dödsfallet. De anhöriga inbjuds särskilt att vara med på denna gudstjänst. 

Vi erbjuder begravningstider torsdagar och fredagar, 10.30 och 13.30.

Alla våra kyrkor är möjliga att förlägga begravningsgudstjänsten i; begravningskapellet på Skogskyrkogården, Skillingaryds, Hagshults, Åkers och Tofteryds kyrkor

Vid jordbegravningar finns ett bärarlag att tillgå om familjen själv saknar kistbärare. 

Det finns också ett bårtäcke att använda istället för kistdekoration om man så önskar. Ett bårtäcke är ett vackert tygstycke som omsluter kistan.  

Två kyrkogårdsarbetare trimmar buskarna runt en grav.

Begravningsavgift

I Vaggeryds kommun är Byarums pastorat och Skillingaryds församling huvudmän för begravningsverksamheten och därmed ansvariga för att anordna allmänna begravningsplatser. Alla som har en kommunalt beskattningsbar inkomst betalar begravningsavgift.

Några gula löv på en kvist på en kyrkogård.

Begravningsombud

I varje kommun finns ett begravningsombud som har till uppgift att tillgodose icke-medlemmars intressen inom begravningsfrågor. Ombudet utses av länsstyrelsen. I Vaggeryds kommun är Uno Jonsson begravningsombud. Du kan nå Uno på telefon 073-4472115 och e-post: uno.jonsson@telia.com.