Gravskötsel i Skillingaryds församling

Här kan du hämta folder om Gravskötsel för kyrkogårdarna i Tofteryd, Hagshult och Åker samt Skogskyrkogården i Skillingaryd

 

Gravskötsel

  Kyrkogårdarna i Tofteryd, Hagshult och Åker
  samt Skogskyrkogården i Skillingaryd

En grav måste skötas och hållas i ordnat och värdigt skick
enligt Begravningslagen. Att sköta och vårda en grav är ett sätt
att hålla minnen levande och visa respekt för den avlidne.
Det är gravrättsinnehavaren som ansvara för att detta upprätthålls.
Detta ingår inte i begravningsavgiften.
Man kan välja att sköta graven själv
eller köpa skötseln av kyrkogårdsförvaltningen.

Gravskötselavtal i Skillingaryds församling

Gravplatsen hålls i ordnat och värdigt skick
där följande arbetsmoment ingår:

Skötsel av befintlig planteringsyta genom rensning, luckring
och vid behov påfyllning/byte av jord.

Borttagning av vissna blommor ur vasar
samt borttagning av vinterdekorationer.

Plantering, gödsling och putsning av vår- och sommarblommor. Granristäckning på hösten.

Tvättning av gravsten.

Vårplantering sker så tidigt som möjligt på våren
och sommarplantering sker innan midsommar,
granristäckningen sker innan Alla helgons dag.

Gravskötsel 1-10 år: 

I Skillingaryds församling har du möjlighet
att teckna gravskötselavtal för 1, 5 eller 10 år.
 

Följande priser gäller:


1 år                1 300 kr

5 år                6 000 kr

10 år             12 250 kr

Förlängning av gravrätt för 15 år: 1000 kr

 Om du enbart vill beställa gravstenstvätt kostar det 300 kr
eller att ta bort blomram och så igen fram till gravstenen 250 kr.
Övriga merarbeten utförs till en kostnad på 350 kr per timma.

Så beställer du skötsel: 

Om du redan har ett skötselavtal får du ett erbjudande
om att förnya avtalet när det gamla går ut.

Vill du teckna ett nytt avtal kontaktar du kyrkogårdsförvaltningen,
se kontaktuppgifter längst ned.

Tänk på vår miljö!

Kyrkogårdsförvaltningen strävar efter att sköta kyrkogårdarna
på ett så miljövänligt sätt som möjligt.
Hjälp oss i denna strävan genom att sortera avfall,
använda sparsamt med gödsel samt undvika gravljus med batterier.

Gravljus och lyktor:
På sommaren är lyktor och gravljus ett hinder vid gravskötseln,
plocka gärna bort dessa under perioden 1 april till 30 september.


Adressändring:
Om du byter adress är det viktigt att du anmäler detta
till kyrkogårdsförvaltningen.

Kontaktuppgifter:

Skillingaryds församling
Östra Vasagatan 19
568 32 Skillingaryd

 Kyrkogårdsförvaltningen

För bokning av gravskötsel och servicearbeten med mera
kontakta kyrkogårdsvaktmästarna.

Telefon exp. kyrkogården 0370-375780 och 0370-375783
Besöksadress: Skogskyrkogården, Östra Allégatan, Skillingaryd