Foto: Janne Lindberg

Helgmålsbön från S:t Mikaelsgården inför 5 söndagen i påsktiden.

Lennart Granvik har som traditionen bjuder tagit fram sin syrénsmyckade vårhatt och hälsar våren (även om den är lite sen) välkommen med en andakt om att växa i tro.

Söndagens tema är ”Att växa i tro” och Lennart delar med sig av sina tankar kring växande, bland annat med utgångspunkt i hans egna intresse av plantering och att njuta blomsterprakt. Han påminner om blommornas behov av att hämta kraft genom rötterna, men också hur vi med våra andliga rötter kan hämta kraft hos Gud. 

Lennart Granvik är diakoniassistent i Jörn-Bolidens församling. Intresset för trädgård grundlades i tidiga år och fick också omsättas i praktik vid hans första sommarjobb som kyrkogårdsarbetare i Österjörn. Efter många år i kyrkans tjänst går Lennart i pension sommaren 2023 och vi önskar honom all lycka och Guds välsignelse i sitt liv som pensionär”.


Lämna gärna en kollekt till ACT Svenska kyrkans internationella arbete. Läs mer om detta här


Du kan behöva godkänna cookies (alla) för att kunna ladda filmen.