Foto: Janne Lindberg

Helgmålsbön från Sankt Olovs kyrka inför 4 söndagen i påsktiden.

De snöhögar vi aldrig trodde skulle försvinna är nu snart ett minne blott och William Lindahls helgmålsbön handlar om påskens under, våra förväntningar och hur våra tankar ofta styrs av tidigare erfarenheter.

Söndagens tema är ”Vägen till livet” och i solen utanför Sankt Olovs kyrka mitt i centrala Skellefteå leder William Lindahl oss i andakt kring hur väder och vind kan tillåtas styra våra liv, och hur vi genom påskens under påminns om vägen från död till liv, den väg som så ofta blir påtaglig i både naturen och vår  egen tillvaro. 

William Lindahl är präst  i Sankt Olovs församling i Skellefteå 

Vi får också musik av Peter Larsson, organist i Sankt Olovs församling. Här spelar han den svenska folkvisan ”Uti vår hage” utifrån Hugo Alfvéns traditionella körarrangemang. 


Lämna gärna en kollekt till ACT Svenska kyrkans internationella arbete. Läs mer om detta här


Du kan behöva godkänna cookies (alla) för att kunna ladda filmen.