Foto: Janne Lindberg

Helgmålsbön från Morö Backe kyrka inför Midfastosöndagen.

Helgens tema är "livets bröd". Adam Wahlberg följer oss en stund på vägen och funderar kring vad vi kan stilla vår andliga hunger med. Adam sjunger också tillsammans med Per-Ewerth Lindgren och Kurt Sundström.

Vi möts i den röda kyrkan från 1979 uppe på Morö Backe. 

”Det finns en Gud som är verksam, och som är grunden till allt som finns. Att det finns ett bröd som kan möta en djupare hunger, det talar Jesus om när han säger: Jag är livets bröd”.

Adam Wahlberg är präst i Morö Backe kyrka, Skellefteå Sankt Olovs församling. 

Dagens bön får bli sången ”Herre kär ta min hand”, som Adam sjunger tillammans med Per-Ewerth Lindgren och Morö Backe kyrkas tidigare organist Kurt Sundström. 

 

Den kristna fastetiden är förberedelsetiden för påsken. Under fastetiden följer vi vägen Jesus går, genom lidandet, döden, mot uppståndelse och nytt liv. Fastan är en tid för att tänka på andra, och avstå för dem. Bot, inte som böter, utan för att bli botad. Vi är döpta för att leva i Jesu efterföljd. I fastan förbereder vi påskens dopfirande.


Lämna gärna en kollekt till ACT Svenska kyrkans internationella arbete. Läs mer om detta här


Du kan behöva godkänna cookies (alla) för att kunna ladda filmen.