Foto: Janne Lindberg

Helgmålsbön från Myckle bönhus inför 3 söndagen i fastan

En blåsig men solig dag fick vi följa med Gabriella Fahlman Andreasen till sin barndoms bönhus i Myckle.

Helgens tema är det inte helt enkla att förhålla sig till;  ”Kampen mot ondskan”, och Gabriella delar förhållningssätt för när vi tvingas möta ondskans ansikten, både i oss själva och andra. Bibelns ord kan vara befriande  om vi vågar ta till oss och vila i den trygghet en tro kan innebära. 

Gabriella Fahlman Andreasen är församlingspedagog i Skellefteå landsförsamling där hon leder barn- och ungdomsverksamhet. En del av hennes tjänst viks också åt kyrkohistorisk kartläggning av alla församlingar i Svenska kyrkan Skellefteå. 

Musiken i denna helgmålsbön spelas på piano av Landsförsamlingens organist Mikael Jacobsson. 


Den kristna fastetiden är förberedelsetiden för påsken. Under fastetiden följer vi vägen Jesus går, genom lidandet, döden, mot uppståndelse och nytt liv. Fastan är en tid för att tänka på andra, och avstå för dem. Bot, inte som böter, utan för att bli botad. Vi är döpta för att leva i Jesu efterföljd. I fastan förbereder vi påskens dopfirande.


Lämna gärna en kollekt till ACT Svenska kyrkans internationella arbete. Läs mer om detta här


Du kan behöva godkänna cookies (alla) för att kunna ladda filmen.