Foto: Janne Lindberg

Helgmålsbön från Byske inför 1 söndagen i fastan

Vi följer diakonen Ingrid Benjamaa en trappa ner till Kryptan, församlingshemmet Broselsgårdens andaktsrum. Temat är prövningens stund.

Ingrid funderar kring hur vi som människor möter prövningar och hur lätt det är att sätta upp fasader för att inte ligga andra till last eller visa vår egen svaghet. Genom att Gud blev människa och delade de mänskiga livsvillkoren blir vi påminda om att vi ska kunna leva förvissade om att Guds kärlek bär oss genom livet. 

Ingrid Benjamaa är verksam som diakon i Byske-Fällfors församling. 
För musiken svarade Kristina Åkesson, kantor i Byske-Fällfors församling. 


Den kristna fastetiden är förberedelsetiden för påsken. Under fastetiden följer vi vägen Jesus går, genom lidandet, döden, mot uppståndelse och nytt liv. Fastan är en tid för att tänka på andra, och avstå för dem. Bot, inte som böter, utan för att bli botad. Vi är döpta för att leva i Jesu efterföljd. I fastan förbereder vi påskens dopfirande.


Lämna gärna en kollekt till ACT Svenska kyrkans internationella arbete. Läs mer om detta här


Du kan behöva godkänna cookies (alla) för att kunna ladda filmen.