Foto: Janne Lindberg

Helgmålsbön från Bolidens EFS inför Fastlagssöndagen

Denna gång gör vi ett besök på EFS i Boliden. Kommande helgs tema är Kärlekens väg och Christoffer äter både semlor och fördjupar sig i kärlekens dimensioner både de mellanmänskliga och gudomliga.

Christoffer Lindberg är verksam i EFS Boliden och som tjänstebiträde i Jörn-Bolidens församling. Christoffer prästvigs sommaren 2023. 

Fastlagssöndagen är den sista söndagen före den kristna fastan. Fastlagen är de tre dagar (söndag till tisdag) som kommer direkt före fastan. 
Ordet fastlag kommer av av danskan och lågtyskan Fastel-avent (Fasten-abend) och betyder ordagrant översatt ”aftonen före fastan”. Syftet 
med fastlagen var att förbereda sig inför den kommande fastan.Lämna gärna en kollekt till ACT Svenska kyrkans internationella arbete. Läs mer om detta här


Du kan behöva godkänna cookies (alla) för att kunna ladda filmen.