Foto: Janne Lindberg

Helgmålsbön från Kåge församlingshem inför 4 söndagen efter trettondagen.

Vi möter Hans Marklund i en digital helgmålsbön inspelad i Kåge församlingshem. Temat är "Jesus är vårt hopp".

Hans delar med sig av det mörker som krigsbesked och våldsspiraler under hans utlandstjänstgöring på 90-talet förde med sig. Men i det mörkaste mörka fanns  också strimmor av hopp, vilket bland annat en enkel och omprioriterad radioandakt fick visa på. 


Hans Marklund vikarierar som präst i Kågedalens församling under vårterminen.

Hilding Carlsson, kantor i Kågedalens församling, spelar ”Tankar runt ett Kyrie”, en egen bearbetning av Missa orbis factor (som används i våra gudsjänster).

Lämna gärna en kollekt till ACT Svenska kyrkans internationella arbete. Läs mer om detta här


Du kan behöva godkänna cookies (alla) för att kunna ladda filmen.