En röd ros som vissnat.
Foto: Johannes Frandsen

När någon dör...

När någon närstående dör innebär det stora förändringar i tillvaron för anhöriga och vänner. Ingenting i den annars så välbekanta vardagen är sig likt. Mitt i allt detta är det dessutom många praktiska saker som skall tas om hand och en begravning som skall planeras. Som församling vill vi finnas som hjälp och stöd i denna svåra tid.

Planera begravningen
När man står inför att planera en begravning kan man kontakta pastorsexpeditionen direkt för att boka präst, tid och kyrka för begravningen  men man kan också kontakta en begravningsbyrå som kan hjälpa till med det praktiska. Begravningsbyråns representanter handlar på uppdrag av dödsboet, de agerar inte på egen hand.
Oavsett vilket man väljer är det bra att veta att det oftast är positivt för sorgearbetet om man orkar ta del i planeringen.
Det är bra om man kan vänta någon dag efter dödsfallet med att boka tid, då blir det lättare att orka ta emot information och att fatta beslut.
Men det går inte att vänta alltför länge. För dödsfall som inträffar från och med den 1 maj 2012 måste kroppen gravsättas (kistbegravning) eller kremeras inom en månad enligt den nya begravningslagen.

Den avlidnes önskemål
Enligt begravningslagen ska man ta hänsyn till den avlidnes egna önskemål, skrivna eller oskrivna, kring begravningen. Om det uppstår oenighet mellan anhöriga om hur man ska gå till väga har man laglig rätt att vända sig till församlingen för att få hjälp att komma överens.

Vår församling har också en överenskommelse med Huskvarna pastorat och Gränna-Visingsö pastorat att få hänvisa anhöriga till Bråneryds kapell och Grenna kapell om det finns önskemål om begravningsceremoni i lokal utan religiösa symboler. 

Kontakt med prästen
Så snart prästen vet att en begravning är bokad tar han eller hon kontakt med de närmast anhöriga, som naturligtvis också är välkomna att själva ta den första kontakten med prästen. Tillsammans kommer man då överens om var man ska träffas för samtal.

Musik och psalmer
I samråd med prästen väljer de anhöriga de psalmer som ska ingå i begravningsgudstjänsten. Övrig musik och sång kan också diskuteras med prästen och kyrkomusikern.

Personal vid begravningen
Församlingen har flera medarbetare som är delaktiga vid en begravnings genomförande och som involveras efteråt, såsom kyrkogårdsarbetare, vaktmästare, diakon, husmor.
I deras uppgifter ingår det att finnas till hands för anhöriga och besökare.

Bårtäcke
I vår församling finns ett bårtäcke som man kan låna och använda vid begravningsgudstjänsten. Bårtäcket används som smyckning av kistan istället för blomsterarrangemang eller kransar.
Väljer man bårtäcke är det bra att veta att annan dekoration inte får användas, d v s man smyckar inte kistan med blommor och kransar.

Minnesstund
I anslutning till begravningsgudstjänst eller minnesgudstjänst samlas man till minnesstund om så önskas. Den kan hållas i bostaden, annan lokal eller församlingshemmet som upplåtes utan kostnad. Minnesstunden är ett tillfälle att få samtala om och minnas den avlidne tillsammans med familj och vänner. Här har man också möjlighet att läsa dikter och spela musik som kanske inte fick plats under akten i kyrkan. Många gånger deltar prästen och kan framföra ett tack å de anhörigas vägnar till dem som har deltagit samt läsa minnesadresser och blomsterhyllningar.

Samtal för den med sorg
Att få prata är också en viktig del av sorgearbetet och därför finns vår diakon och våra präster tillgängliga för individuella samtal om du behöver.

 
Har du frågor och funderingar, behöver du samtala med någon, vill du boka tid?

Skärstad-Ölmstad församling har från och med den 1 juli 2015 infört fasta begravningstider enligt följande:

Torsdagar kl. 10.30 och kl. 13.30. Fredagar kl. 10.30 och kl. 13.30
(ej jordbegravn. fredagar kl. 13.30).

Välkommen att kontakta pastorsexpeditionen på 036-515 30,
skarstad-olmstads.forsamling@svenskakyrkan.se
eller besök oss gärna på Kaxholmsvägen 4.