Foto: Charlotte Winroth

Brånerydskapellet

Bråneryds kyrkogård och kapellkrematorium invigdes 29 juni 1958. Bygget hade då föranletts av diskussioner kring en ny kyrkogård och ett nytt kapell sedan 1920-talet.

Bakom ritandet av kapell och kyrkogård står arkitekten Harald Ericson. Så här beskrev han själv Bråneryds kapellkrematorium:

"Kapellet ska underordnas naturen, eftersom naturen i sin fullkomlighet ändå inte kan överordnas. Byggnaden har två huvudgrupper, den ena omfattar kapellkrematoriet  med samhöriga utrymmen, den andra delen omfattar lokaler som hör ihop med kyrkogårdens skötsel. Byggnaden har grundmurar och bjälklag av betong, ytterväggarna är dels av slammat tegel och dels av lättbetong med panel av rökad ohyvlad ek. Alla tak äro avtäckta med koppar. Kapellet uppvärmes med i golvet ingjutna värmeslingor, långsidoväggarna äro av kalkmålat slammat tegel, fondvägg av grovslipad vit Ignaberga kalksten och motstående vägg av grå grovsprängs Ölandssten."

Vid huvudentrén till kapellet, sitter en gallerport i brons skapad av Olle Adrin. Konstnärens motto har varit ”det världsliga ansiktet” och konstverket visar bilder ur människans liv, barn i lek och vuxna i arbete, nöjen och sjukdom.

1999 avsakraliserades Brånerydskapellet, vilket innebär att alla slags begravningar kan äga rum.

Brånerydskapellet rymmer 125 personer.

kontakta kyrkogårdsförvaltningen

Telefon: 036-30 43 01
Skicka e-post till: 
Kyrkogårdsförvaltningen

 

Besöks- och telefontid:
Måndag - fredag kl. 10-12
Därutöver svarar vi om vi har möjlighet.

Leverans/besöksadress:
Alfred Dalinvägen 10-12

Postadress: Box 183, 561 23 Huskvarna

besök och tillgägnlighet brånerydskapellet

Adress:

Tenhultsvägen, 561 42 Huskvarna

 

Pastoratsexpedition:

Telefon: 036-30 43 00

 

Hitta hit med bil

Vägbeskrivning
 

Parkering:
Parkeringsmöjligheter för ett drygt tiotal bilar finns i anslutning av till kapellet. Även handikapparkering i direkt anslutning. Kör in södra infarten.

Besök oss med allmänna kommunikationer
Från Jönköping: Västtåg mot Nässjö. Byte vid Huskvarna station till stadstrafikbuss linje 15 mot Stensholm. Byte vid Esplanaden till regionbuss 119 mot Nässjö.
Krösatåg mot Växjö. Vid Tenhult station byte till regionbuss linje 119 mot Huskvarna. Hållplats: Bråneryds kyrkogård.

 

Ramp för rullstol/rullator:

Nej. Entré i marknivå. Inga trappor.

 

Toalett:
Ja. Toalett anpassad för funktionsnedsättningar finns.

 

Hörslinga:
Ja

Framkomlighet:
Kuperad terräng fram till kapellet, asfaltsbeläggning. Vintertid snöröjning och sandning.

 

Rökförbud:

Rökförbud gäller i och i anslutning till alla kyrkor, byggnader och kyrkogårdar i hela pastoratet.