Bårtäcke

Skärstad-Ölmstad församling

Skärstad-Ölmstad församling har ett vackert, grönt bårtäcke.

Bårtäcket är komponerat och vävt av Kristine Packalén, Lommaryd och får disponeras gratis vid kremationsbegravning av församlingsmedlem.