Foto: Catharina Sundqvist

Val genomsyrade nya stiftsfullmäktiges möte

Nu är det klart vilka som kommer att sitta i stiftsstyrelsen, domkapitlet och egendomsnämnden den närmaste åren.

Det var idel val på dagordningen när stiftsfullmäktige träffades den 18 december. Först skulle fullmäktige utse ett nytt presidium, det vill säga de som ska leda arbetet och sammanträdena. Här valdes Gerd Larsson till ordförande, Jan Wahn till förste vice ordförande och Eva Posth till andre vice ordförande. 

Stiftsstyrelsen

I stiftsstyrelsen är biskopen självskriven ordförande. Till förste vice ordförande valdes Agne Anesson och till andre vice ordförande Bengt A Gustavsson.

Övriga ordinarie ledamöter i stiftsstyrelsen är Bo Lundbladh, Jan Wahn, Svante Jildenhed, Sofia Särdquist, Sture Kjell, Hilkka Andersson, Roger Olsson, Jan G Nilsson, Allan Emrén och Ann-Charlotte Blomqvist.
I princip allt som handlar om stiftsorganisationens ekonomi och verksamhet avhandlas i stiftsstyrelsen.

Gerd Larsson, till höger är ny ordförande för Skara stiftsfullmäktige. Eva Posth är andre vice ordförande och Jan Vahn förste vice. Foto: Catharina Sundqvist

Egendomsnämnd

Till egendomsnämnden blev det omval på hela linjen. Gundrun Carlsson valdes till ordförande och Bernt Berggren till vice ordförande.

Övriga ordinarie ledamöter i egendomsnämnden är Rune Skogsberg, Bernt Berggren, Laila Neck, Lars Elwing, Jörgen Åkesson och Sture Kjell.

Egendomsnämnden har hand om förvaltningen av kyrkans egendom i form av jord, skog och fonder.

Domkapitel

Till domkapitlet valdes som ordinarie ledamot med domarkompetens Anna-Karin Lundberg och på de övriga ordinarie platserna sitter Anders Gunn, Ingemar Lans och Inger Gustafsson.
Domkapitlets huvudsakliga funktion är att pröva överklaganden och att utöva tillsyn över präster och diakoner.
I domkapitlet sitter utöver nämnda förtroendevalda biskopen, domprosten, en ledamot som väljs av stiftets präster och diakoner.

Arbetsgivarkonferensen

Ordinarie representanter i arbetsgivarkonferensen i Skara stift är Hilkka Andersson, Agne Arnesson och Bengt A Gustavsson.