Hand stryker över gräs
Foto: Linda Mickelsson /IKON

Hållbar utveckling

Skara stift vill, som en del av den världsvida kyrkan och den kristna gemenskapen, förvalta skapelsen på ett hållbart sätt, både vad gäller människor, djur och natur.

Den världsvida kyrkan, som Skara stift är en del av, eftersträvar och uppmuntrar en utveckling som tillfredsställer människors grundläggande behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov.

Ett hjälpmedel i denna strävan är det egna miljödiplomeringssystem som Svenska kyrkan tagit fram, och som församlingar och stift använder sig av i sitt miljöarbete.

Engagera dig för miljö och klimaträttvisa

Vill du engagera dig i arbetet för hållbar utveckling lokalt så kontakta din församling.

Du kan också påverka genom att anmäla sig dig till nätverket Agera.

Kontakt hållbar utveckling + Mer material

Ansvarig på stiftskansliet för hållbar utveckling/miljöfrågor är
stiftspedagog anders.blom@svenskakyrkan.se, tel. 0511-262 30

 Läs och se mer:

 • Skara stifts miljöpolicy

• Hur egendomsnämnden i Skara stift verkar för miljöförbättring på olika sätt.

Svenska kyrkans arbete kring hållbar utveckling

Bloggen Hållbara tankar

Biskopsbrev om klimatet, i vilket Svenska kyrkans biskopar uppmanar alla delar av samhället att bidra till en skyndsam klimatomställning.

• Se ärkebiskop Antje Jackelén om biskopsbrevet

Naturskyddsföreningens gröna guide

Världens kurs:

Vill du lära dig mer om Hållbar utveckling? Svenska kyrkan erbjuder tillsamman med Sensus ett samlat koncept för folkbildning inom globala frågor,Världens kurs. Läs mer på Sensus webbplats

Hållbar utveckling i församlingar och pastorat

Miljödiplomerade församlingar/pastorat:
 • Skövde pastorat (Steg 1)
 • Fristads församling (steg 1)
 • Borås pastorat (Steg 1)
 • Falköping (steg 3)
 • Skarstad (nu del av Varabygdens församling, steg 1)
 • Sandhult-Bredareds församling (steg 2)
 • Skara stiftsorganisation inkl Flämslätt och Lilleskog (steg 1)
Har tagit Ljussteget:
 • Habo pastorat
 • Hemsjö församling (Alingsås pastorat)
 • Lidköpings församling
 • Trollhättans församling
På väg mot steg 1:
 • Herrljungabygdens församling och Skara pastorat