Årsunda kyrka
Foto: Madelene Perpåls

Årsunda kyrka

En av Gästriklands bäst bevarade medeltidskyrkor

Under hösten 2020 var kyrkan stängd för antikvariatisk renovering. Nu är kyrkan fint rengjord och upputsad så inget murbruk ska ramla ned på besökarna.
Kyrkan är åter öppen för gudstjänster, dop, vigsel och begravning.

Granne med vikingagravarna/högarna, tvärs över vägen, ligger Årsunda kyrka med anor från 1200-talet och är pastoratets äldsta kyrka. Välbesökt kyrka om somrarna med ett läge nära Gästriklands riviera, Storsjön, och med en spännande skröna om hur kyrkan fick sitt altarskåp...

Om Årsunda kyrka

Här är en länk till hur det ser ut inne i Årsunda kyrka ( öppnas i nytt fönster).

Kyrkan var en timmerkyrka från början och låg på samma plats där den nuvarande kyrkan är rest. Olika skeden i kyrkans historia manifesterades ofta genom tillbyggnad och utsmyckning samt anskaffande av inventarier.

Kalkmålningarna i kyrkan är av Tierpsgruppen från 1400-talets sista fjärdedel.

Tornet är 35 meter högt med en tupp högst upp, gjord av koppar, utförd av Zacharias Sjöström 1772. (Svenska Kyrktuppsfrämjandet utnämnde den till årets tupp 1979.)

Tornuret köptes 1872 för 1 800 riksdaler av Pellas Erik Persson i Mora.

Orgeln 1789 inköps kyrkans första kända orgelverk för 222 riksdaler från Ovansjö församling. Orgeln, ett enmanualigt pedallöst verk med kort oktav, byggdes 1714 av Johan Niclas Cahman som var den tidens absolut främsta orgelbyggare i Sverige. Johan Petter Moberg från Nyköping var den första organisten. Orgeln är en av de äldsta och värdefullaste i landet. På piporna finns en i Sverige ovanlig dekoration i form av maskaroner, skäggprydda huvuden, där munnen bildas av ljudöppningen.
Läs om en annan fin Cahmanorgel på Lövsta bruks hemsida

Dopfunten & dopängeln
Dopfunten, kyrkans äldsta inventarium är en enkel, huggen dopfunt från 1200-talet. Dopfunten som är av kalksten, hittades på 1900-talet i redskapsboden i trasigt skick. Cuppan* som hade använt som tjärpyts kunde rengöras och användas igen. 1757 inköptes från bildhuggaren Johan L Ljung i Stockholm en s.k dopängel. En bevingad skulptur, som håller en skål över huvudet i höger hand och ett kors i vänster hand.
* Cuppa, på Latin tunna, fat, är den skål som man har i dopfunten och där man häller vattnet.
Frågor och svar om dop, dopfadder, tips på doppresenter på Svenska kyrkans hemsida

Altarskåp av ek, tillverkat i Antwerpen mellan 1510-1515. Figurerna i altarskåpet är utsökt detaljrika med Madonnan som centralfigur. Översteprästen är bl a framställd med glasögon något mycket unikt på 1500-talet.
En sägen säger att det dyra och förnämliga altarskåpet var avsett för Ovansjö socken, men då slädarna med sin dyrbara last nådde Årsunda socken orkade inte hästarna upp för ett berg. Prästen i Årsunda spände då för sin egen hästkrake och lyckades fortsätta färden, som ”råkade” sluta vid hans egen kyrka…
(Altarskåpet ansågs vara så unikt att det lånades ut till Uppsala i samband med utställningen ”Himlen är här” 2014)

Kyrksilver & brudkronor Kyrkan har flera gamla kalkar bl.a en kalk från medeltiden, utförd i koppar, till kalken hör en patén av silver från 1659.
Kyrkans äldsta brudkrona är från 1655. Materialet är förgyllt silver och den är smyckad med åtta röda stenar. 1959 skänkte kyrkliga syföreningen en brudkrona av förgyllt silver med akvamariner och månstenar. Till brudutstyrseln hör också ett 1600-talssmycke med tre figurer och en sten.
Om vigsel och bröllop och att gifta sig i kyrkan på Svenska kyrkans hemsida

Processionskrucifix av furu, Sankt Olov, inhemskt arbete från omkring 1300.

Träskulptur av ek, Maria Magdalena, från verkstad i Norrland under 1400-talets andra hälft.

En runsten från 1000-talet med bildmotiv från den fornnordiska sagan om Sigurd Fafnesbane finns bevarad i vapenhuset. Årsundastenen är en av tre runstenar i Gästrikland som visar motiv från Sigurdssagan. De övriga ligger i Ockelbo och Österfärnebo.

Och till sist om en kyrkoherde som det var fart i...
kyrkoherden  Anders Thomasson Lundqvist. Han var handlingskraftig och initiativrik och betydde mycket för Årsunda socken under sin ämbetstid 1756-1774. Han var den drivande kraften vid kyrkans tillbyggnad under 1770-talet. Dessutom inrättade han ett sockenapotek, nyanställde barnmorska, drev igenom vaccinering mot smittkoppor samt åstadkom byggande av en ny prästgård.
Årsunda kyrka som är den äldsta kyrkan i pastoratet rymmer ca 200 personer.

Årsunda kyrkogård

Söker du en särskild grav i Årsunda?
Här är en länk till gravkarta över Årsunda kyrkogård med vy över kyrkogården.
och så kan du läsa om kulturinventeringen av Årsunda kyrkogårds kulturinventering öppnas som ett flersidigt pdf-dokument

Kontakt

Årsunda kyrka och sockenstugan
Besöksadress: Prästbordsvägen 47
810 22 ÅRSUNDA
Kyrkvaktmästare: Eva Pettersson
Telefon 026-24 50 62

För bokning av dop, vigsel, kyrka samt Sockenstuga

Ring Pastorsexpeditionen 026-25 30 53

Sockenstugan i Årsunda
Sockenstugan i Årsunda Foto: Madelene Perpåls

Sockenstugan i Årsunda

En gård med verksamhet som körer, miniorer, juniorer, barncafé, begravningskaffe och mycket mer.
Sockenstugan hyrs även ut i mån av plats till annan verksamhet.
För bokning av dop, vigsel och begravning, ring pastorsexpeditionen
026-25 30 53.
Måndag-torsdag 10-12, 13-14.30
fredag 10-12.