Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Rutiner för klagomålshantering

Självklart vill vi alltid ha en dialog med dig som förälder och du är alltid välkommen in eller höra av dig på annat sätt. Men Ifall du som vårdnadshavare har synpunkter eller klagomål på förskolan vill vi gärna veta det. Vi ser det som ett tillfälle att förbättra vår verksamhet.

Vem framför jag mina klagomål till?
Om det är något som inte motsvarar dina förväntningar eller som du är missnöjd med, framför det i första hand till ditt barns pedagoger på förskolan. 

Om ni inte lyckas lösa problemet och ditt missnöje kvarstår vänd dig då till förskolechefen. Skulle det vara så att du fortfarande är missnöjd, gör du ett skriftligt klagomål till kyrkoherden.