Foto: Arne Hyckenberg

Tack Per!

Nyhet Publicerad

Sista december lämnade kyrkorådets ordförande Per Jedefors sitt uppdrag som ordförande och ledamot i kyrkorådet.

Per har under 10 år tid engagerat sig först som vice ordförande och därefter som ordförande i kyrkorådet.

I samband med kyrkorådet 12 december passade kyrkoherden på att rikta ett tack till kyrkorådets ordförande Per Jedefors genom att överräcka en gåva samt framföra följande:

"FN :s generalsekreterare Dag Hammarskjöld, som blanda annat uppmärksammas genom en film till jul, har skrivit: Godhet är något så enkelt: att alltid finnas
för andra, att aldrig söka sig själv. Det är något som kännetecknat din ordförandetid Per, som jag fått följa. Du har alltid funnits för andra och framför allt aldrig sökt den egna vinningen. På detta sätt har du varit ett stort stöd för mig som kyrkoherde och arbetat för församlingens bästa. Tack."