Foto: True North

Ökade behov i pandemins spår

Nyhet Publicerad

Nu startar den årliga fasteaktionen för Act Svenska kyrkan. Under sex veckor, fram till palmsöndagen den 28 mars, är målet är att samla in 30 miljoner kronor. Årets fasteaktion ska bidra till att lindra konsekvenserna av att den extrema fattigdomen ökar på grund av pandemin.

Just nu befinner sig världen i en unik och skrämmande situation. Den kräver globala lösningar, men den kräver också att vi hjälper varandra. Under de månader som coronapandemin har pågått har Act Svenska kyrkans partner över hela världen rapporterat om att åtgärder som stängda gränser och utegångsförbud gör att människor förlorar arbeten, mattransporter inte når fram till flyktingläger och att våld i hemmen ökar.

De människor som drabbas hårdast av katastrofer är de som har minst möjlighet att skydda sig. Att hålla distans till varandra kräver utrymme. Utrymme som inte finns när åtta personer delar ett rum utan kök. Distansarbete är omöjligt när överlevnaden beror på tillfälliga dagarbeten eller att sälja frukt och juice vid en vägkant. Tillgång till vatten, tvål och handsprit för att hålla en god handhygien är omöjligt för människor som bor i fattiga områden eller i flyktingläger.

I ett sådant flyktingläger, Daratu i Irak, lever Sulaiman. Han är från Syrien och arbetade tidigare inom media men tvingades fly när han publicerat en regimkritisk text. Han och hans dåvarande fru tillfångatogs och misshandlades svårt. Hans fru återhämtade sig aldrig.

Nu ligger Sulaiman på en madrass, under en filt. Han har cancer och har tappat mycket rörelseförmåga på grund av en stroke. Det är svårt att få tag på mediciner och mat. Sulaimans nya fru är lärare och hon har inte fått någon lön under hela 2020. Familjen har länge varit beroende av goda grannars generösa hjälp, men sedan pandemin bröt ut har allt stöd upphört.
–Det är som att jag drabbats av ytterligare en cancer eller en stroke. Hur ska jag kunna köpa medicin eller ge mat till mina barn? Jag kan inte tänka på en framtid eftersom jag inte vet hur jag ska klara nästa månad. Den stressen dödar alla kreativa tankar om en framtid.

Pandemin försvårade alla leveranser och under en period förra året var Act Svenska kyrkans insatser de enda som kunde fortgå tack vare det lokala nätverk som hela tiden fanns på plats. Act Svenska kyrkan ställde snabbt om sättet att arbeta, skaffade skyddsutrustning och spred information för att stoppa spridningen av Covid-19 samt delade ut mat, kontanter och hygienartiklar.
–Jag fick under sommaren en summa pengar så jag äntligen kunde köpa den medicin jag behövde. Det kändes underbart, berättar Sulaiman.

Fram till palmsöndagen den 28 mars pågår den årliga fasteaktionen för Act Svenska kyrkan med målet att samla in 30 miljoner kronor. Årets fasteaktion ska bidra till att lindra konsekvenserna av att den extrema fattigdomen ökar på grund av pandemin.
När samhällen slagits sönder både socialt och ekonomiskt fortsätter Act Svenska kyrkan tillsammans med partner att arbeta långsiktigt och rättighetsbaserat.
– Det ger mig hopp att se hur ofta kyrkor och lokala organisationer över hela världen gör skillnad för människor. Våra partner visar vägen i arbetet med att möta pandemin och dess effekter. Under fasteaktionen är det deras arbete vi tillsammans, under samma himmel, kan lyfta och stötta, säger Erik Lysén, chef för Act Svenska kyrkan.
– De samhällen vi vill vara en del av att bygga upp ska vara mer hållbara, demokratiska, inkluderande och bättre rustade än tidigare. Tillsammans kan vi göra skillnad.