Nytt allvarligt läge

Nyhet Publicerad

Kommentar från Lars Viper angående de nya lokala allmänna råd som Folkhälsomyndigheten införde 29 oktober 2020 i Stockholms län.

Med anledning av de lokala allmänna råd som Folkhälsomyndigheten har infört den 29 oktober 2020 i bland annat Stockholms län, har biskop Andreas samrått med stiftets kontraktsprostar och biskopskollegorna samt tagit del av de överväganden som krisledningsgruppen på nationell nivå gjort med anledning av dagens besked.

Under eftermiddagen igår fick vi också besked, att den nya 300-gränsen tillsvidare inte gäller längre, utan att 50-gränsen fortsätter att gälla i Region Stockholm till åtminstone den 19 november och troligen hela advents- och jultiden.

”I Stockholms stift kan vi fortsatt samla till gudstjänster …”, skriver biskopen till stiftets kyrkoherdar. Däremot utgör dagens restriktioner en mycket tydlig signal till oss som församling och arbetsplats, att ytterligare skärpa vår uppmärksamhet på att 50-gränsen respekteras (50 inklusive medverkade), och att riktlinjer noga upprätthålls rörande:

·        fysiskt avstånd

·        god hygien

Vi gör allt detta för att skydda enskilda människor från smitta och för att vi ska kunna fortsätta fira gudstjänst i Uppenbarelsekyrkan. Låt oss också hjälpas åt:

·        med försiktig in- och utpassering i kyrkan,

·        med att se till att medverkande och församling går in olika ingångar i kyrkan

·        med rena (spritade) toaletter

·        med att inte servera mat

Dagens besked ger inte skäl att stänga igen vår verksamhet i Uppenbarelsekyrkan. Däremot måste övriga verksamheter åter behöva pausas eller ytterligare pandemianpassas. Det vill säga flyttas till kyrkan, om den ska fortsätta. All verksamhet ska alltså noga övervägas, om den ska genomföras. Detta gäller inte verksamhet som riktar sig till barn under 15 år. Stor försiktighet gäller också på arbetsplatsen.

 

Saltsjöbaden den 30 oktober 2020
Lars Viper, kyrkoherde