Nu öppnar vi upp steg för steg!

Nyhet Publicerad Ändrad

Denna sommar kan vi åter samlas i våra kyrkor för gudstjänster, konserter, guidningar... och mycket mer! Vi möts på ett ansvarfullt vis utifrån de nya bestämmelserna om maxantal för deltagare, självklart med anpassning till att hålla säkerhetsavstånd, säker in- och utpassering etc. Du kan också fortsätta att ta del av andakter, musik med mera via våra digitala kanaler.

Saltsjöbadens församling kommer åter att kunna fira offentliga gudstjänster
och inbjuda till konserter samt samla människor på olika sätt i våra församlingslokaler.

Våra gudstjänster, konserter och verksamheter öppnar vi upp steg för steg.
*Vi gör det med fortsatt försiktighet.
*Vi tar ansvar.
*Vi är rädda om varandra.

Vår hemsida och våra anslagstavlor kommer att vara uppdaterade med aktuella uppgifter om gudstjänster och konserter samt verksamheter.

När vi nu åter kan fira mässa mer som vanligt, så kommer vi ändå fortsätta att dela ut nattvarden under brödets gestalt. Det gör vi så länge det är motiverat ur smittskyddssynpunkt.
*I sommar kommer vi fira mässa från och med den 6 juni kl. 11.00 i kyrkan, för att kunna hålla distans.
*Våra veckomässor på onsdagar  kommer vi att fira vid Källan framför kyrkan från och med den 2 juni kl. 09.00.

Allteftersom restriktioner och allmänna råd släpper under sommaren och hösten ändrar vi också vad vi kan inbjuda till. All information om våra restriktioner kan du läsa på svenskakyrkan.se/saltsjobaden

Välkommen tillbaka!
Lars Viper, kyrkoherde

 

Nya restriktioner fr.o.m. den 1 juni 2021.

Trots en tendens till nedgång i stockholmsregionen är den nuvarande nivån på antalet smittade fortfarande mycket högt varav det krävs att alla fortsätter att ta hänsyn till och följer givna rekommendationer och fortsätter hålla avstånd, fortsätter arbeta hemma om man kan, stannar hemma vid minsta symtom och undviker att träffa andra utanför sitt normala nära umgänge.

Mot bakgrund av kommer församlingen stegvis och med försiktighet öppna upp verksamheten.

Följande restriktioner gäller tills vidare fr.o.m. 2021-06-01 

  • I Uppenbarelsekyrkan får 50 deltagande vara sittande på anvisade platser. Medverkande får inte vara fler än 10 utöver deltagande.
  • I Skogsö kapell får 10 deltagande vara sittande på anvisade platser. Medverkande får inte vara fler än 5 utöver deltagande.
  • Vid källan får 100 deltagande vara sittande. Medverkande får inte vara fler än 30 utöver deltagande.
  • Ökas antalet medverkande, så ska antalet deltagande minskas med motsvarande antal. T.ex. i Uppenbarelsekyrkan ges plast endast till 40 deltagande på anvisade platser, därför att antalet medverkande är 20 o.s.v.
  • o.m. den 6 juni firas Högmässa. Vid kommunionen delas bara bröd ut.
  • Församlingens gruppaktiviteter får strats upp i församlingshemmets och prästbostadens lokaler med strikt hänsyn tagen till rummets storlek. Förslag på antal personer i respektive rum kommer presenteras och vara noterat i Aveny.
  • Läger med barn får genomföras i begränsad utsträckning efter samråd med kyrkoherden.
  • Inför uppstarten av varje gruppaktivitet ska en Risk- och konsekvensanalys göras.
  • Förskolans aktiviteter fortsätter som vanlig utifrån gällande restriktioner på plats.
  • Vårdnadshavare till barn som uppvisar sjukdomssymtom eller vårdnadshavare till barn som varit ute och rest ska uppmanas samråda med personalen på förskola