Foto: Arne Hyckenberg

Natur, musik och andlighet

Nyhet Publicerad

Förskolan Nyckelpigan ligger väl placerad intill skogen vid Samskolan i Saltsjöbaden. Placeringen nära skogen rimmar väl med den första delen av förskolans profil: natur, musik och andlighet. Nyckelpigan är mycket populär i Saltsjöbaden, men det gäller att ställa sig i kö i tid, eftersom det alltid är fullt på de fyra avdelningarna.

Yvonne Almér-Mattsson är förskolans rektor sedan mars i år. Hon har en lång arbetserfarenhet inom förskolan.
–Jag har arbetat inom förskolans värld sedan början av åttiotalet som barnskötare och förskollärare. De senaste fem åren som biträdande rektor och nu som rektor på förskolan Nyckelpigan. Jag sökte en ny utmaning då jag arbetat på kommunala förskolor tidigare. Det jag fastnade för här var bland annat förskolans värdegrund: ”Jag ser dig, jag hör dig, jag bekräftar dig, så vill jag visa min sympati och omsorg runt dig”, säger Yvonne Almér-Mattsson.
–Det är värdefulla värdegrundsord som säger otroligt mycket av det som församlingen och pedagogerna på förskolan står för. Som vårdnadshavare skulle jag uppleva och känna att det var en trygghet, för det innebär att vi är närvarande med våra barn.

Nyckelpigan drivs av Saltsjöbadens församling. Vad är skillnaden mot att arbeta i en kommunal förskola?
–Framför allt är det beslutsgången som för mig blir betydligt kortare.

När startades förskolan?
–Förskolan tillkom 1991, först som ett föräldrakooperativ av några drivande familjer, i villa Gadelius som växte till ett samarbete med församlingen. Det blev fler och fler familjer som önskade plats till sina barn och den öppna förskolan i församlingens lokaler vid Uppenbarelsekyrkan blev en heltidsförskola. Men lokalerna hade mer att önska, både i församlingen samt i villa Gadelius och planering startades för att bygga en ny förskola och år 2012 flyttade förskolan till nuvarande lokaler, då utökades även verksamheten till fyra avdelningar.

Vilka är dina drivkrafter?
–Jag tror på delaktighet i personalgruppen i en bra utbildning för våra barn, att vi driver förskolan tillsammans och tar tillvara varandras kompetenser. Jag vill kunna sprida glädje och inspiration och uppmuntra till eget ansvar. Det är min övertygelse att vi kommer långt på det samarbetet. Under de år jag arbetat inom förskolan har jag även drivits av att få se glädjen i barnens ögon när vi kan väcka deras nyfikenhet och lust att lära sig mer och något nytt, en fantastisk känsla.

Vad är unikt med Nyckelpigan och varför ska man välja just den här förskolan för sitt barn?
–Det unika är dels vår värdegrund, vår profil och vårt samarbete med församlingen. Vi, Lars Viper som nu är kyrkoherde, och jag har påbörjat ett samarbete som känns mycket positivt. Det är en väl inarbetad organisation som står för en utbildning med kvalitet för våra barn, utifrån läroplan- Lpfö18, skollag samt Barnkonventionen. Traditionerna är också en viktig del i samarbetet, något som till viss del blivit lidande i samband med Covid-19, då vi på olika sätt fått ställa in och ställa om.
–Jag upplever och ser det som en trygghet för vårdnadshavare med närheten, att pedagogerna stannar kvar länge och vill fortsätta vara med och utveckla vår utbildning på förskolan. Vi känner att det hela tiden finns en utvecklingspotential. 

–Förskolans profil natur, musik och andlighet ligger tillsammans med vår värdegrund som grund i vår utbildning, Yvonne Almér-Mattsson, förskolans rektor sedan mars. Foto: Arne Hyckenberg

Hur märks det att Nyckelpigan är populär?
–Vi har ett högt söktryck, vilket är oerhört glädjande. Förskolan är efterfrågad för vår värdegrund, stabilitet, verksamhet och utbildning. Barnen kommer oftast från närområdet och jag tänker att det är också en del i det man värdesätter som familj. Vill man söka till oss så görs det via Nacka kommun (N24), som kommunala förskolor.

Hur har Coronapandemin påverkat arbetet på förskolan?
–Det är en hel del att förhålla sig till samt nya uppdateringar. Vi utgår hela tiden från Folkhälsomyndigheten och Nacka kommuns råd och ger information löpande till vårdnadshavare. I förskolan är vårt pedagogiska uppdrag att vara nära våra barn för lärande och att ge trygghet vilket även kan göra oss utsatta. Vi har nu en stor del av vår verksamhet ute för att minimera smittspridningen. Självklart är vi även noga med handhygien och barnen trallar till ”blinka lilla stjärna” när de tvättar händerna så de blir riktigt rena. Vi ber även vårdnadshavare att i möjligaste mån hålla avstånd vid hämtning och lämning och vi upplever att samarbetet fungerar bra samt att vi är lyhörda för varandra.

Hur ser en vanlig dag ut på Nyckelpigan?
– Förskolan har idag öppet kl. 7.15–17.15 och undervisning och utbildning sker i större och mindre grupper under dagen. Vi erbjuder barnen en god miljö och en väl avvägd dagsrytm med både vila, pedagogiska måltider och aktiviteter som är anpassade efter deras behov och vistelsetid.
–Våra fokusområden detta läsår är språk, digitalisering och lärmiljöer, förskolans profil natur, musik och andlighet ligger tillsammans med vår värdegrund som grund i vår utbildning. I fokusområdet språk kommer vi arbeta med Läslyftet, via skolverket, som bygger på ett kollegialt lärande. Det syftar också till att stimulera barns språk-, läs- och skrivutveckling samt ta tillvara deras intresse för texter, bilder och skriftspråk. En av pedagogerna börjar nu en handledarutbildning, ett spännande arbete vi nu ser fram emot. Digitalisering är något vi alla blir mer eller mindre involverade i idag. För oss handlar det om att lära sig ett adekvat förhållningssätt till den digitala världen. Vi startar upp med en kommunikationsplattform under september, TYRA, där vi kommer att ha ett samarbete mellan förskola och hem. Våra Lärmiljöer är under ständig förändring utifrån hur barngruppen utvecklas samt ålder och förmåga.

Nyckelpigans profil är ”natur, musik och andlighet”. Hur märker man det i det dagliga arbetet?
–Att få gå till skogen är en stor naturupplevelse, vi har en fantastisk närmiljö. Nu har det varit mycket upptäckaranda med blåbärsplockning samt lyssnat och sett fåglar och djur. Vår gård, skogsbacken, inbjuder även den till lek och samvaro. Musik är en del av verksamheten där vi samarbetar med församlingen i sångsamlingar på förskolan och besök i kyrkan. Samlingar med sång och musik ingår även på varje avdelning.
–Andligheten handlar för oss om en helhet av identitet med förankring, att få känna tro, hopp och kärlek, det är en stor del i barns existentiella hälsa och den motståndskraft som behövs när livet kan kännas svårt. Det handlar om att vi finns här, lyssnar och tar varje tanke på allvar.

Hur blir det i höst?
–När det gäller föräldramöten och traditioner får vi se vad vi behöver ställa om och ställa in. Det gäller att tänka till ordentligt på hur vi kan kommunicera och umgås på nya sätt. Här kommer förhoppningsvis kommunikationsplattformen TYRA att hjälpa oss en del. Vi har, som jag berättat, även fördelen med vår gård och närmiljö som är fantastiska att kunna använda och vara ute en stor del av dagen. Våra lokaler uppmuntrar även de till att arbeta i mindre grupp vid olika tillfällen under dagen, det skapar en arbetsro för våra barn och pedagoger säger Yvonne Almér-Mattsson.

–Med vårt fantastiska läge, nära naturen, vill vi visa barnen att man kan ha roligt och må bra av att vara ute i naturen. Samtidigt lär vi oss att vara rädda om vår närmiljö som vi upptäcker tillsammans, berättar Jenny Wahlberg, en av Nyckelpigans pedagoger. Foto: Arne Hyckenberg

Jenny Wahlberg är en av Nyckelpigans pedagoger. När hon började sin tjänst för 16 år sedan var verksamheten fortfarande uppdelad med två avdelningar i villa Gadelius och en avdelning i församlingshemmet vid Uppenbarelsekyrkan.
–Villa Gadelius var en charmig lokal, men här har vi lokaler för ändamålet. Här kan vi vara tillsammans, hjälpa varandra och samarbeta, säger Jenny Wahlberg.

Vad är speciellt med Nyckelpigan?
–Det är värmen, att vi ser varandra, barn, föräldrar och pedagoger. Det har varit så hela tiden och det är det vi får feedback på. Alla får lära sig att man är en god kamrat och man får en social träning som man sedan kan ta med sig till skolan och resten av livet.

Hur är det för dig att arbeta med förskolans profil?
–Med vårt fantastiska läge, nära naturen, vill vi visa barnen att man kan ha roligt och må bra av att vara ute i naturen. Samtidigt lär vi oss att vara rädda om vår närmiljö som vi upptäcker tillsammans.
–Vi har alltid varit ute mycket men nu, under Corona, är vi ute ännu mer. Vi har försökt arbeta ungefär som vanligt men anpassat oss utifrån samhällets situation.
–Musiken är kopplad till kyrkan. Linda Linné Asker kommer hit varje vecka för sångsamling och Karin Aldén som är präst deltar i den verksamheten.
–Andlighet hos oss kan vara att varva ner och tända ett ljus, men också när vi sjunger med glädje och har roligt, säger Jenny Wahlberg.

Liv, Sven, Svante och Louisa har byggt en djurpark med en ring av duploklossar runtom. Foto: Arne Hyckenberg

Vi träffar några av barnen på Nyckelpigan. Det är Svante och Sven från Pandan och Liv och Louisa från Duvan. Det märks att barnen är ute en del. Svante har blåsor efter en björnloka och Louisa visar upp ett sår på benet. Barnen är glada att få gå på Nyckelpigan och berättar gärna vad de gillar att göra.
–Jag tycker det är roligt med alla kompisar. Det är roligt att vara ute och jag gillar att åka rutschkana, säger Svante.
–Inne gillar jag att leka med smådjuren, säger Louisa, som under tiden vi pratar har byggt en djurpark med en ring av duploklossar runt.
–Det är viktigt att de inte rymmer, tillägger hon.
–Jag gillar mest att vara ute när det regnar. Då kan man hoppa i vattenpölarna. Sedan kan man samla vatten från stuprören och göra geggamoja. När vi är inne tycker jag det är roligt att vara i samlingsrummet Arken och åka skridskor med klossar i strumporna, säger Liv.
–Det är roligt att leka med bilar och låtsasdjuren när man är inne. När jag är ute gillar jag mest att cykla på gården, säger Sven.

Så fort vi kommer ut blir det full fart på barnen som tillsammans kör en cykel i raketfart fram och tillbaka på gården. Glädjen går inte att ta miste på.

Text Arne Hyckenberg

Läs mer om förskolan