Foto: Arne Hyckenberg

En symbol för tron

Nyhet Publicerad Ändrad

Den kristna trons främsta symbol är korset. Lars Viper tar oss med bland korsen i Uppenbarelsekyrkan vilka är både annorlunda och vackra.

Vi hade en diskussion i medierna för flera år sedan om korset. Det var en diskussion med många undertoner. En sak är och förblir odiskutabel. Korset är den främsta symbolen för den kristna tron. Jag bär korset med glädje runt min hals.

Korset som symbol talar för sig själv. Det är inte någons symbol, utan det är alla kristnas symbol. Det är ingen symbol som kan användas för eller emot av någon enda människa. Korset är och förblir också en symbol för tron. Låt oss alltså bära korset som en symbol för vår kristna tro, som ett halssmycke eller som något som hänger på vår vägg.

För mig säger korset något om Gud. De horisontala korsarmarna är Guds utsträckta armar mot oss människor genom Jesus, som vill omfamna oss.
Den vertikala korsstammen representerar Guds kärlek och barmhärtighet till oss människor – uppifrån och ner. Den vertikala korsstammen representerar vår vilja att leva vända mot Gud – nedifrån och upp.

Viktigast av allt är de horisontala korsarmarna. De påminner oss om Guds utsträckta armar mot oss människor. Kristus omfamnar oss. Det är något vi också får ge vidare utav, Guds kärlek, genom att visa våra medmänniskor omsorg.

”Träkorset” i koret vittnar om Guds uppenbarelse i Jesus. Foto: Arne Hyckenberg

Korsen i Uppenbarelsekyrkan är annorlunda och vackra. De rymmer inte bilden av någon lidande Jesus. Istället förmedlar de värme, och glädje och symbolik. Det stora glaskorset, som är upplyst av glödlampor inuti, är välkomnande. Det förmedlar värme, hopp och tro. Ett kärlekens kors, om vi så vill. Det andra stora korset i koret, är mer tolkande. I mitten finns ett kristusmonogram. Sedan finns där symboler för de fyra olika författarna till evangelierna i Nya testamentet. Lägger vi ihop detta, så blir bilden den, att de fyra evangelierna i Bibeln berättar om Jesus och hans liv, gärning och närvaro.

I Uppenbarelsekyrkan finns många olika kors, men två stora synliga kors. ”Glaskorset” vittnar för mig om Guds kärlek till människorna i världen och i historien. I allt mänskligt tänkande finns spår av ett Guds tilltal.
”Träkorset” i koret vittnar om Guds uppenbarelse i Jesus. Bildsviterna på altaret nedanför korset vittnar om hans gärningar. Helgonen i koret bakom korset är trons vittnen, som inspirerats av Anden att verka i världen bland människorna och i historien. Altarkorset slutligen har en bild av Jesus. Han är inte ens här den lidande, utan den triumferande Kristus – Herren över tid och rum.

Text: Arne Hyckenberg

Altarkorset Foto: Arne Hyckenberg