Foto: Peter Ebbesson

Borttagning av gravlyktor

Nyhet Publicerad

Snart startar vårarbetet på Skogsö kyrkogård.  Därför ber vi alla gravrättsinnehavare ta bort de gravlyktor och vinterdekorationer som finns kvar på gravplatserna. Vänligen gör detta senast 1 maj 2020. 

Efter 1 maj kommer kvarvarande lyktor och vinterdekorationer att tas bort av kyrkogårdens personal. 

Då vi har ont om förvaringsplatser kommer kvarlämnade ljuslyktor och vinterdekorationer inte att sparas.

 Lyktor och vinterdekorationer inför Alla Helgons dag får placeras på gravarna fr o m 10 oktober 2020