Psalmböcker
Foto: IKON

Gudstjänst

under gällande restriktioner.

Öppen kyrka:
Varje söndag kl 11.00-13.00 i några av våra kyrkor för egen andakt och ljuständning. Präst/Diakon finns på plats.