Psalmböcker
Foto: IKON

Gudstjänst

I Svenska kyrkans församlingar firas gudstjänst nästan varje söndag. Det förekommer gudstjänster också andra dagar i veckan. Alla är välkomna att vara med: unga och gamla, troende och icke troende, medlemmar såväl som icke medlemmar. I gudstjänsten får vi hjälp att tolka våra liv och möta Gud.