Roslagens Norra Pastorat

1 januari gick vi, Frösåkers församling och Öregrund-Gräsö församling, ihop till ett nytt pastorat! Här kan du läsa mer om vägen dit och vad det innebär

Roslagens Norra Pastorat

Frösåkers och Öregrund-Gräsö församlingar har gått samman till ett gemensamt pastorat från och med den 1 januari 2017. 

Vad innebär det att vi nu är ett gemensamt pastorat?

Våra församlingar - Frösåkers och Öregrund-Gräsö församlingar – kommer att finnas kvar och det mesta av vår vanliga församlingsverksamhet är sig likt. Det som har förändras är att vi får en gemensam ekonomi och administration, som gör oss mindre sårbara inför framtiden.

I det nya pastoratet har vi fr.o.m 1 januari 2017 ett gemensamt kyrkoråd som har ansvar för större övergripande ekonomiska beslut, som t.ex. anställningar, underhållet av fastigheter och begravningsverksamheten. Våra två församlingar kommer att ha varsitt församlingsråd, som beslutar om de näraliggande frågorna som rör t.ex. den egna församlingens kyrkor och gudstjänster.

Indelningsstyrelsen Foto: Arto Tanskanen

Hur förberedde vi oss inför samgåendet?

Under hela året 2016 har vi förberett detta samgående mellan våra två församlingar.

Ett gemensamt kyrkofullmäktige (indelningsdelegerade) med 25 ledamöter och en gemensam styrelse (indelningsstyrelsen) valdes i januari 2016:

Följande har varit ledamöter i indelningsstyrelsen: Stig Johansson (Ordf), Marie Ljung Eklund (1:e vice ordf), Anna-Lena Söderblom (2:a vice ordf), Kerstin Norén, Arto Tanskanen, Gunnel Wahlgren, Maj-Britt Nilsson, Eje Mattsson, Kjell Hellström, Torsten Molarin, Eva-Lotta Berg och Björn Näsman.

Följande har varit ersättare:

Mats Bohlin, Ingrid Karlsson, Jan Axelsson, Anita Skallus, Karin Falk, Allan Kruukka, Camilla Skagermark, Ingrid Abrahamsson, Ditte Werner och Vanja Jansson.

Indelningsstyrelsen har ansvarat för alla frågor som rör det nya pastoratet, samtidigt som våra tidigare kyrkofullmäktige och kyrkoråden har fortsatt ansvara för pågående verksamhet i församlingarna till dess indelningsändringen träder i kraft nyårsdagen 2017.

Det har anställts en kyrkoherde för det nya pastoratet, nuvarande kyrkoherde i Öregrund-Gräsö församling och pastoratets prost, Erland Söderström. Detta gjordes i god tid för att det skulle ges tillfälle att, tillsammans med personal och förtroendevalda, hinna förbereda och planera så att allt kan fungera på bästa sätt när det nya pastoratet föds, den 1 januari 2017.

Varma hälsningar från
Kyrkoråden i Frösåkers och Öregrund-Gräsö församlingar