Foto: Öregrund Gräsöf örsamling

Gudstjänst i Öregrunds kyrka

Heliga Trefaldighetsdag 30 maj

HELIGA TREFALDIGHETS DAG
Tema: Gud - Fader, Son och Ande

Dagens text: 
Gammaltestamentlig: 5 Mosebok 6:4-9
Evangelium: Matteusevangeliet 11:25-27
Ur Bibel 2000 ©Svenska Bibelsällskapet

Dagens psalmer: 
Psalm 801 – Sjung till Guds ära
Text: Kathy Galloway Översättning: Tomas Boström
Musik: Stralsund (1665)

Psalm 719 – Kom nu helig Ande
Text & musik: P. Simojoki (1991)
Översättning: P. Harling (1998)

Psalm 199 – Den blomstertid
Text: I. Kolmodin?(1694), J. O. Wallin (1819), B. G. Hallqvist (1979)
Musik: svensk folkvisa/1693

Postludium: 
Festvisa
Musik: Håkan Sundin

Präst: Monica Lemoine & Sara J Grip
Musiker: Håkan Sundin 
Medverkande: Kerstin Johansson och Roland Grip
Filming: Håkan Sundin
Klippning och redigering: Angelica Örneholm

Dagens kollekt går till ACT Svenska kyrkan
Läs mer om den här