Foto: Angelica Örneholm

Gudstjänst från Forsmark

Andra söndagen efter trefaldighet 13 juni

ANDRA SÖNDAGEN EFTER TREFALDIGHET
Tema: Kallelsen till Guds rike

Dagens Evangelium: Lukasevangeliet 14:15-24
Ur Bibel 2000 ©Svenska Bibelsällskapet

Dagens psalmer: 

Psalm 923 Herre, du har anförtrott
Text: Seppo Suokunnas 1984
Svensk text: Catharina Östman 1985
Musik: Johann Rudolph Ahle 1664

Jesus remember me
Sång från Taizé

Anne-Marie & Angelica sjunger: 
En vänlig grönskas rika dräkt 
Text: C.D. af Wirsén, 1889
Musik: W. Åhlén 1933 

 

Präst: Anne-Marie Larsson
Musiker: Torbjörn Forsman 
Kyrkvärd: Maj-Britt Nilsson
Filmning, klippning och redigering: Angelica Örneholm

Dagens kollekt går till Zimbabwefonden 
Läs mer om den här