Ordförandeklubba och psalmbok
Foto: Johannes Frandsen/IKON

Förtroendevalda

Att vara förtroendevald betyder att man fått ett uppdrag, ett förtroende från församlingens medlemmar genom kyrkligt val.

Svenska kyrkan har en demokratisk organisation. Ledamöter i beslutande organ tillsätts genom kyrkligt val vart fjärde år och kallas förtroendevalda. Förtroendevalda utses till tre olika nivåer som speglar Svenska kyrkans organisation – lokalt till församlingens kyrkofullmäktige, regionalt till stiftens stiftsfullmäktige och nationellt till Svenska kyrkans kyrkomöte.

I Roslagens västra pastorat finns ett Kyrkofullmäktige och ett Kyrkoråd samt församlingsråd för de sju församlingarna. 
I menyn ovan eller i länkarna nedan presenteras de förtroendevalda som genom kyrkovalet 2021 valts att representera pastoratet.

Kyrkofullmäktige i Roslagens västra pastorat.

Kyrkorådet i Roslagens västra pastorat

Församlingsråden i Roslagens västra pastorat