Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Förtroendevalda

Att vara förtroendevald betyder att man fått ett uppdrag, ett förtroende från församlingens medlemmar genom kyrkligt val. På bilden ovan - kyrkorådets ordförande Clas Forsgren, kyrkoherde Helén Uddén och Kyrkofullmäktiges ordförande Jaana Kuusisto.

Svenska kyrkan har en demokratisk organisation. Ledamöter i beslutande organ tillsätts genom kyrkligt val vart fjärde år och kallas förtroendevalda. Förtroendevalda utses till tre olika nivåer som speglar Svenska kyrkans organisation – lokalt till församlingens kyrkofullmäktige, regionalt till stiftens stiftsfullmäktige och nationellt till Svenska kyrkans kyrkomöte.

I Roslagens västra pastorat finns ett Kyrkofullmäktige och ett Kyrkoråd samt församlingsråd för de sju församlingarna. 
I menyn ovan eller i länkarna nedan presenteras de förtroendevalda som genom kyrkovalet 2017 valts att representera pastoratet.

Kyrkofullmäktige i Roslagens västra pastorat.

Kyrkorådet i Roslagens västra pastorat

Församlingsråden i Roslagens västra pastorat