Kyrkofullmäktige

Här presenteras de förtroendevalda som finns i Kyrkofullmäktige i Roslagens västra pastorat under mandatperioden 2022-2025.

Ordförande
Henning Larsson

Vice ordförande
Göte Vaara

Ledamöter
Karl-Olov Jansson
Henning Larsson
Ulrika Enlund
Mona Larsson
Timo Michael Salmi
Pernilla Westman
Crister Hallingström
Sven-Olov Jansson
Camilla Modenius
Janeth Tjörnhammar
Bo Wetterström
Amalia Mattsson
Nannie Forsgren Liegnell
Tommy Lundqvist
Clas Forsgren Liegnell
Marianne Lindqvist
Mats Anerfält
Birgitta Öhrlund
Maria Berg
Eva Gäfvert
Roger Harvidsson
Thomas Berg
Arne Molin
Yvonne Svensson 

Ersättare
Carl-Gerhard Wennerberg
Staffan Tjörnhammar
Karina Åberg
Henrik Eriksson
Marie-Louise af Burén Bergström
Susanna Swartling
Ulla Johansson
Iréne Jansson
Sven-Allan Edehamn
Gunilla Lindgren
Linda Lundeborg
Mary Björklund Mattsson
Mats Fosselius
Ihle Åström