Kyrkoråd

Här presenteras det kyrkoråd som Kyrkofullmäktige röstat fram och beslutat om för mandatperioden 2022-2025

Ordförande
Olle Jansson
1:e Vice ordförande
Clas Forsgren Liegnell
2:e Vice ordförande
Maria Berg

Prästledamot
Helén Uddén, kyrkoherde, tel: 0175-748 01, epost: helen.udden@svenskakyrkan.se


Ledamöter
Ulrika Enlund
Sven-Olov Jansson
Janeth Tjörnhammar
Tommy Lundqvist
Birgitta Öhrlund
Arne Molin
Yvonne Svensson

Ersättare
Henning Larsson
Camilla Modenius
Marie-Louise af Burén Bergström
Linda Lundeborg
Ihle Åström