Kyrkoråd

Här presenteras det kyrkoråd som Kyrkofullmäktige röstat fram och beslutat om för mandatperioden 2017-2021

Ordförande
Clas Forsgren, Hallstavik, tel: 076-828 74 44, epost: clas.forsgren1@gmail.com

Vice ordförande
Bo Wetterström

Prästledamot
Helén Uddén, kyrkoherde, tel: 0175-748 01, epost: helen.udden@svenskakyrkan.se


Ledamöter
Mats Anderfält, Edsbro
Maria Berg, Herräng
Marie-Louise af Burén Bergström, Rånäs
Suzanne Breitholtz, Edsbro
Roger Harvidsson
Anders Lidén, Herräng
Tommy Lundqvist, Rimbo
Göte Vaara, Rimbo
Birgitta Öhrlund, Edsbro

Ersättare
Helen Ahlgren, Rimbo
Mary Björklund Mattsson, Rimbo
Katarina Åberg