Gravsten
Foto: Magnus Aronson/IKON

Begravning

"Begravningar i coronatider" är inte publicerad

Trygghet

Dödsfall

Det är inte bråttom. Som anhörig är man ofta i chocktillstånd när ett dödsfall inträffat. Man vill göra något, genast. Eller man blir handlingsförlamad. Ett genomgående råd är att vänta med att planera. Det finns tid att landa.

Kistdekoration

Planera begravningen

Dödsboet har det övergripande ansvaret för en begravning. De anhöriga kan ta kontakt med en begravningsbyrå som hjälper till med att lösa praktiska frågor som till exempel köp av kista, urna och transporter.

Gravkrans med ris och kottar

Gravskötsel

Som anhörig kan du välja att själv sköta gravplatsen eller mot betalning överlåta skötseln till kyrkogårdsförvaltningens kunniga personal

Pengar

Begravningsavgiften

Alla medborgare i Sverige skall betala begravningsavgift och denna beräknas på den kommunala beskattningsbara inkomsten. Avgiftssatsen redovisar Riksskatteverket på beskedet om slutlig skatt.