Foto: Helena Johnsson

Begravning

Gravskötsel

Som anhörig kan du välja att själv sköta gravplatsen eller mot betalning överlåta skötseln till kyrkogårdsförvaltningens kunniga personal

Begravningsavgiften

Alla medborgare i Sverige skall betala begravningsavgift och denna beräknas på den kommunala beskattningsbara inkomsten. Avgiftssatsen redovisar Riksskatteverket på beskedet om slutlig skatt.