Foto: Joakim Carlström Ikon

Kyrkorna påverkas när högst 50 personer får samlas

Nyhet Publicerad Ändrad

Har du bjudit in släkt och vänner till en familjehögtid? I tider av Corona kan du behöva anpassa glädje- eller sorgehögtiden.

Sverige sänker gränsen för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar till max 50 personer. 

I våra kyrkor anpassar vi oss efter rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten. När det gäller gudstjänster, dop, bröllop och begravningar släpps därför max 50 personer, inklusive personal, in i kyrkan.

Just nu har vi inte möjlighet att låna ut församlingshemmet för dopkaffe, minnesstunder och andra tillställningar.

Dela glädje och sorg även i svåra tider
I svåra tider behöver vi också få fira och vara glada. Vi kan genomföra dop och par kan gifta sig, men vi behöver anpassa högtiderna så att det kan ske på ett ansvarsfullt sätt.

Detsamma gäller när en anhörig har dött och vi vill ta avsked och sörja tillsammans.

De som samlas ska förstås inte tillhöra riskgrupperna eller ha symptom.

Svenska kyrkan hjälper dig att finna formerna för hur vi kan göra i denna speciella situation.

Bjud in gäster till en filmad gudstjänst
Om du ber någon av de närvarande att filma, så kan ni direktsända via sociala medier eller andra digitala tjänster. Eller så kan ni dela filmen i efterhand.

Kanske kan festen eller minnesstunden hållas längre fram
Om du har planerat för en större fest eller minnesstund, så kan du överväga att hålla den delen av högtiden längre fram, i stället för att ställa in den.

Dopet eller vigseln behöver inte skjutas upp. Detsamma gäller begravningen. Om en minnessamling äger rum senare kan man vara i Svenska kyrkans lokaler och ha en gemensam andakt i anslutning till begravningen.