Foto: Andreas Blomlöf

Begravningsverksamheten

Begravningsverksamheten finns för att samhället ska ta hand om sina avlidna och Svenska kyrkan har på statens uppdrag huvudmannaskapet för begravningsväsendet.

Vi besvarar dina frågor

Kontakta vaktmästarna om du har frågor om gravskötsel, gravar etc.

Aktuellt på kyrkogården

Här kan du läsa om vad som är på gång.

Gravkapellet

För det lilla sammanhanget.

Kyrkogården

Här kan du bland annat läsa om våra olika gravskick.

Gravskötsel

Du som anhörig kan välja att själv sköta gravplatsen eller mot betalning överlåta skötseln till kyrkvaktmästarna.

Servicestationer

En hjälp för dig som besökare på kyrkogården.

Gravstenssäkerhet

Vart femte år ska alla gravstenar på våra kyrkogårdar kontrolleras så att de är stabila och säkra. Stenar som inte uppfyller kraven måste åtgärdas.

Kulturgravar

Vad räknas som en kulturhistorisk värdefull gravanordning?

Hitta graven

Söker du en speciell grav eller var någon är gravsatt?

En kyrkogård i solsken.

Begravningsavgiften

Begravningsavgiften finansierar begravningsverksamheten. Alla som är folkbokförda i Sverige – oavsett religion – och som har en kommunalt beskattningsbar inkomst betalar en begravningsavgift via sin skattsedel. Det är begravningsavgiften som finansierar begravningsverksamheten.

Begravningsombud

Vad gör ett begravningsombud?

Behandling av personuppgifter

När du t ex bokar en begravning eller tecknar gravskötselavtal.