Foto: Rödeby församling

Verksamheter

Sjung, lek, fika och umgås hos oss.

Barn och Familj

Från 0 till 12 år.

Kör och Musik

Från 6 år och uppåt.

Ungdom

Från årskurs 7.

Skola

Samarbete med respekt för varandra.

Vuxen

Mötesplatser i vardagen.

Diakoni

Kyrkans sociala arbete.