Foto: Rödeby församling

Kyrka och verksamhetslokaler

Rödeby kyrka

Kyrkan mitt i byn sedan 1877.

Gravkapellet

För det lilla sammanhanget.

Senapskornet

Huset rymmer expedition, barn och körverksamhet, tjänsterum, ekonomi och administration.

Församlingshemmet

Här trivs konfirmander och ungdomar med övrig verksamhet.

Annexet

Barnmorskebostaden från 1700-talet.

Prästgården

Före detta prästbostad och administrationsbyggnad i församlingen.