Foto: IKON

Reformationen på 90 sekunder

Tre animerade filmer på 90 sekunder som berättar om 500 år av reformation, från Martin Luthers tid till Sverige idag.

Del 1: Luthers upptäckt

I den här delen får vi se hur Martin Luther upptäckte att det allra viktigaste - är gratis!

Del 2: Gustav Vasa tar makten

I den här delen får vi se hur det gick till när Martin Luthers idéer nådde Sverige.

Del 3: Spår av Luther

I den här delen får vi se hur spår av Luthers idéer lever vidare och är en del av vår vardag än idag.