Other languages with Google Translate

Use Google to automatically translate this website. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Prata med oss

Reformationen på 90 sekunder

Tre animerade filmer på på 90 sekunder som berättar om 500 år av reformation, från Martin Luthers tid till Sverige idag.

Del 1: Luthers upptäckt

I den här delen får vi se hur Martin Luther upptäckte att det allra viktigaste - är gratis!

Del 2: Gustav Vasa tar makten

I den här delen får vi se hur det gick till när Martin Luthers idéer nådde Sverige.

Del 3: Spår av Luther

I den här delen får vi se hur spår av Luthers idéer lever vidare och är en del av vår vardag än idag.