Den 5 maj byter Svenska kyrkans internationella arbete namn till Act Svenska kyrkan.

Det nya namnet ska göra det lättare för människor att förstå vilka vi är, vad vi gör och vad vi står för. Det behövs för att öka engagemang, kunskap och insamling, så att vi kan utveckla partnerrelationer och tillsammans försvara människors värdighet och rättigheter runt om i världen.

Tillsammans med kyrkor och organisationer arbetar Act Svenska kyrkan mot fattigdom, förtryck och orättvisor samt långsiktigt med att stödja kyrkliga ledare.
Vår inspiration är en livsbejakande tro, som sätter människors lika värde och rättigheter i centrum för allt arbete.

Vi lever under samma himmel och har samma rättigheter, men i verkligheten ser det tyvärr inte alltid ut så.

Att vara kyrka är en styrka i sammanhanget. På många platser är kyrkan en viktig normbildare och påverkar bland annat synen på kvinnors och mäns roll i samhället. Därför har kyrkor en unik möjlighet att driva frågor för jämställdhet och mänskliga rättigheter. Det är en styrka att vara kyrka.