Meny
Pressmeddelande Publicerad

Ylwa och Kjell Sjelin får miljöpris

Uppsala stifts miljöpris 2019 ges till lantbrukarna Ylwa och Kjell Sjelin, Vattholma. Prissumman är 20 000 kronor och priset delas ut den 14 november.

Motiveringen lyder ”Uppsala stifts miljöpris 2019 tilldelas Ylwa och Kjell Sjelin i Vattholma. De får priset för sitt arbete med ekologiskt lantbruk och jordens överlevnadsfrågor. Ylwa och Kjell Sjelin är drivande och idérika, genom att göra lite mer än det förväntade skapar de ett intresse för miljöfrågorna. Genom en öppenhet som tar sig uttryck i att de tar emot studiebesök från när och fjärran, liksom blivande agronomstudenter på SLU, sprider de sitt kunnande och sitt engagemang”.

Priset delas ut vid stiftsfullmäktiges sammanträde i Uppsala den 14 november, klockan 12.30 i Stiftets Hus, Dragarbrunnsgatan 71.

Kontakter

Mats Lagergren

Pressekreterare / biskopens sekreterare

018-680701