Två kandidater vidare i ärkebiskopsvalet

Pressmeddelande Publicerad

Biskop Martin Modéus, Linköping, fick flest röster i dagens ärkebiskopsval i Svenska kyrkan. På andra plats kom biskop Johan Dalman, Strängnäs. Eftersom ingen fick mer än 50 procent av rösterna blir det en andra valomgång mellan de båda den 8 juni.

Den kandidat som får flest röster i den andra valomgången tillträder i december som ny ärkebiskop i Svenska kyrkan.

Resultat i ärkebiskopsvalet 18 maj
Biskop Martin Modéus, Linköpings stift, 37,8 procent
Biskop Johan Dalman, Strängnäs stift, 28, 7 procent
Biskop Mikael Mogren, Västerås stift, 15,3 procent
Biskop Karin Johannesson, Uppsala stift, 9 procent
Biskop Fredrik Modéus, Växjö stift, 9 procent

Resultatet är preliminärt. Den slutliga sammanräkningen presenteras den 25 maj på Svenska kyrkans webbplats.Därefter går resultatet att överklaga i en vecka.

Presskontakt
För kontakt med biskop Martin Modéus, kontakta pressekreterare Katarina Sandström Blyme, tel: 0705- 18 21 29.
För kontakt med biskop Johan Dalman, kontakta pressekreterare Marlene W Antonsson, tel: 0152- 234 70.

De röstar i ärkebiskopsvalet
Ärkebiskopen väljs av ledamöterna i kyrkostyrelsen och av ledamöterna i stiftsstyrelser och domkapitel i Svenska kyrkans tretton stift.

Eftersom ärkebiskopen också blir biskop i Uppsala stift röstar också diakoner och präster som har en tjänst i Uppsala stift, samt lika många förtroendevalda elektorer som är utsedda av stiftets församlingar. För att Uppsala stift inte ensamt ska kunna avgöra valet delas dessa röster med tio. Totalt är 876 personer röstberättigade i ärkebiskopsvalet 2022.

Så går ärkebiskopsskiftet till
Ärkebiskop Antje Jackelén lägger ner staven i en gudstjänst i Uppsala domkyrka den 30 oktober. Fram till dess är hon i full tjänst.

Den nya ärkebiskopen tas emot i en gudstjänst i Uppsala domkyrka den 4 december.

Under perioden mellan stavnedläggning och mottagande av ny ärkebiskop tar andra biskopar hand om huvuddelen av ärkebiskopens uppgifter. Detta regleras i Svenska kyrkans regelverk, kyrkoordningen och handlar bland annat om rollerna som ordförande i kyrkostyrelsen och kyrkomötets läronämnd, och om att ersätta ärkebiskopens roll i biskopsmötet.

Ärkebiskopens uppgifter i Uppsala stift tas omhand av biskopen i Uppsala stift, förutom i domkapitlet där det finns en utsedd ersättare.

Läs mer på www.svenskakyrkan.se/arkebiskopsval-2022

Kontakter

Emelie Petersson

Pressekreterare/kommunikatör vid Uppsala stift

018-68 07 21

Martin Larsson

Pressekreterare

070-609 86 89

Svenska kyrkans pressjour

+46 18 16 94 75

Bilder

Biskop Martin Modéus och biskop Johan Dalman går vidare till en andra omgång i ärkebiskopsvalet. Foto: Daniel Lönnbäck/Rickard L. Eriksson. Montage: Gustaf Hellsing.
Biskop Martin Modéus och biskop Johan Dalman går vidare till en andra omgång i ärkebiskopsvalet. Foto: Daniel Lönnbäck/Rickard L. Eriksson. Montage: Gustaf Hellsing. Öppna högupplöst bild
Martin Modéus. Foto: Daniel Lönnbäck.
Martin Modéus. Foto: Daniel Lönnbäck. Öppna högupplöst bild
Johan Dalman. Foto: Rickard L. Eriksson.
Johan Dalman. Foto: Rickard L. Eriksson. Öppna högupplöst bild