Tusentals förslag på nya psalmer

Pressmeddelande Publicerad

Den 31 december stänger den digitala brevlådan dit alla som vill har kunnat skicka in förslag på nya psalmer till Svenska kyrkans psalmbok. I nästa steg ska fyra grupper granska de mer än 4000 bidrag som kommit in.

Svenska kyrkan har tagit beslut om att den nuvarande psalmboken ska revideras och förnyas. Som ett led i det arbetet har alla som vill kunnat skicka in förslag på nya psalmer till en digital brevlåda.

Brevlådan öppnade den 1 november 2021. Nu, med tre veckor kvar innan den stängs, har 4247 förslag inkommit.

- Det är glädjande att intresset varit så stort. Det speglar psalmbokens betydelse både som bärande element i gudstjänsten och som ett kulturarv många har en speciell relation till, säger Ann-Katrin Bosbach, projektledare för arbetet med psalmboken.

300 psalmer vidare i ett första urval
Nästa steg blir att fyra grupper ska bedöma de förslag som kommit in och göra ett första urval av vilka psalmer som går vidare i processen.

Varje grupp består av fem personer, varav minst en kyrkomusiker och en präst. Andra som ingår i grupperna är körsångare, unga personer under 20 år, pedagoger, diakoner, med flera.

- Vi har strävat efter en stor bredd vad gäller kompetens, kön, ålder och geografisk spridning, säger Ann-Katrin Bosbach.

Till arbetet kommer också en expertgrupp att vara knuten, den formeras slutligt under våren 2023.

De fyra urvalsgrupperna beräknas påbörja sitt arbete i april 2023. Innan dess ska de inkomna förslagen sorteras och kategoriseras och upphovspersonerna anonymiseras.

Ett riktmärke är att runt 300 psalmer ska väljas ut av de som skickats in, säger Ann-Katrin Bosbach.

- Ambitionen är att församlingar i landet sedan ska kunna prova dessa psalmer under 2025.

Bidrag från barn och unga uppmuntras fortsatt
Även om den breda allmänna insamlingen alltså avslutas den 31 december så kommer arbetet med att få in nyskrivna psalmer att fortsätta. Närmast riktar sig Svenska kyrkan särskilt till barn och unga med en uppmuntran om att skicka in bidrag.

- Det finns många unga som skriver egna texter och låtar om Gud och livsfrågor, och många unga sjunger i kyrkan. Det är viktigt att de också finns med i det här arbetet. Vi vet att det i stift och församlingar pågår arbete med kurser och läger för unga som vill skriva psalmer, säger Ann-Katrin Bosbach.

Längre fram i processen blir det också aktuellt att göra ytterligare kompletterande beställningar, säger Ann-Katrin Bosbach.

- Vi hoppas att det ska finnas många guldkorn i det material som nu samlats in. Men utifrån de önskemål som finns i uppdraget om specifika kategorier av psalmer utgår vi från att vi också kommer att göra riktade beställningar.

Fakta: arbetet med psalmboken
Svenska kyrkan har efter beslut i kyrkomötet 2016 och 2018 påbörjat ett arbete med att revidera och förnya Den svenska psalmboken.

Arbetet sker i två parallella spår: dels att ta fram nya psalmer, dels att revidera den nuvarande psalmboken från 1986. Det senare är ännu inte påbörjat. För närvarande pågår ett arbete med att se över juridiska och ekonomiska förutsättningar för en framtida revision.

Läs mer om revideringen av Den svenska psalmboken.

Kontakter

Martin Larsson

Pressekreterare

070-609 86 89

Svenska kyrkans pressjour

+46 18 16 94 75

Bilder

Den svenska psalmboken ska förnyas och revideras. Tusentals förslag på nya psalmer har kommit in till Svenska kyrkans digitala brevlåda som håller öppet till 31 december. Foto: Magnus Aronson/Ikon.
Den svenska psalmboken ska förnyas och revideras. Tusentals förslag på nya psalmer har kommit in till Svenska kyrkans digitala brevlåda som håller öppet till 31 december. Foto: Magnus Aronson/Ikon. Öppna högupplöst bild
Ann-Katrin Bosbach. Foto: Magnus Aronson/Ikon.
Ann-Katrin Bosbach. Foto: Magnus Aronson/Ikon. Öppna högupplöst bild