Samtalsjour för döva via bildtelefon

Pressmeddelande Publicerad

Från och med idag, 7 september, erbjuder Svenska kyrkan en nationell bildtelefonjour på teckenspråk. Där kan döva personer i hela landet samtala direkt med teckenspråkiga präster eller diakoner.

Svenska kyrkans första öppna stödlinje för döva via svenskakyrkan@ectalk.se nås tre dagar i veckan: måndag och fredag kl 10-16 samt onsdag kl 10-19. Tjänsten öppnades av Västerås stift under senvåren, till att börja med för boende i Dalarna och Västmanland, men nu kan döva i hela Sverige ringa direkt via sin bildtelefon.

Samtalstjänsten bemannas av teckenspråkiga präster och diakoner med tystnadsplikt, och är öppen för alla oavsett livsåskådning eller trosuppfattning. Den som känner oro, har sorg, vill tala om tro eller tvivel och behöver stöd kan här samtala direkt utan tolk.

– Det känns oerhört viktigt att döva får stöd direkt på sitt förstaspråk, inte minst just nu med den ökade oron i samhället i spåren av coronapandemin, säger Åsa Grönberg, stiftskonsulent för teckenspråkigt arbete i Västerås stift.

Telefonjouren för döva startades och administreras av Svenska kyrkan i Västerås stift, och bemannas av präster och diakoner i hela landet. Den tekniska lösningen finansieras av Svenska kyrkan på nationell nivå. 

Kontaktpersoner:

Åsa Grönberg, stiftskonsulent för teckenspråkigt arbete, Västerås stift.
E-post: asa.gronberg@svenskakyrkan.se, telefon: 021-17 85 45 eller 0703-78 61 80.

Annaeva Lagergren, stiftsdiakon för diakonalt utvecklingsarbete, Västerås stift.
E-post: annaeva.lagergren@svenskakyrkan.se, telefon: 021-17 85 14 eller 0702-61 10 87.

Kontakter

Ewa Almqvist

Pressekreterare

070-546 96 77

Svenska kyrkans pressjour

+46 18 16 94 75

Bilder

Svenska kyrkans första öppna stödlinje för döva nås nu från hela landet. På bilden gör Åsa Grönberg tecknet för "kyrka". Foto: Åke Paulsson, Västerås stift.
Svenska kyrkans första öppna stödlinje för döva nås nu från hela landet. På bilden gör Åsa Grönberg tecknet för "kyrka". Foto: Åke Paulsson, Västerås stift. Öppna högupplöst bild