Pressmeddelande Publicerad

Ny rapport: därför döper vi - och därför döper vi inte

Vem väljer att låta döpa sitt barn och vem väljer bort dopet? Vilka faktorer avgör och vilken roll spelar församlingarnas arbete med att nå ut med dopets erbjudande? Det är frågor som blir belysta i den nya rapporten Dop i förändring.

Dopets sammanhang har förändrats, från att tidigare ha varit en självklar sed till att i dag alltmer vara ett uttryck för ett aktivt val. Fortfarande är det absolut vanligaste motivet till dop att det är en fin tradition, och det är särskilt yngre generationer som anger detta. Att man vill att barnet ska växa upp med en kristen tro är mindre vanligt som uttalat motiv i Sverige än i övriga Norden.

Rapporten Dop i förändring redogör för hur valet motiveras. Men den visar också på sådant som betydelsen av inkomst- och utbildningsnivå, regionala skillnader och hur valet påverkas av föräldrarnas civilstånd.

Rapporten handlar också om hur församlingar arbetar för att möta föräldrar i denna valsituation och vikten av att ha en medveten dopstrategi. Det framgår av de två fallstudier som ingår i undersökningen.

Dop i förändring beskriver även hur dopseden utvecklats genom åren. Det vi i dag tar för givet – att de flesta barn döps i en särskild gudstjänst med inbjudna gäster är ett relativt nytt fenomen.

Rapporten Dop i förändring
Dop i förändring är framtagen av Forsknings- och analysenheten vid kyrkokansliet i Uppsala. Rapporten är en del i det större forskningsprojektet Kyrkotillhörighet under förändring – en studie av demografiska och socioekonomiska faktorer och medlemskap i Svenska kyrkan 2004–2016. Inom projektet har tidigare rapporten Medlemmar i rörelse, om orsaker till in- och utträden i Svenska kyrkan publicerats (2018).

Rapporten Dop i förändring ingår också i Programmet för lärande och undervisning, som är en gemensam långsiktig satsning på undervisning i hela Svenska kyrkan. 

Ladda ner rapporten Dop i förändring.

 

 

 

Kontakter

Svenska kyrkans pressjour

+46 18 16 94 75

Bilder

Den nya rapporten Dop i förändring beskriver hur dopseden utvecklats genom åren och redogör för hur föräldrar motiverar valet att låta döpa eller inte döpa sitt barn. Foto: Albin Hillert/Ikon
Den nya rapporten Dop i förändring beskriver hur dopseden utvecklats genom åren och redogör för hur föräldrar motiverar valet att låta döpa eller inte döpa sitt barn. Foto: Albin Hillert/Ikon Öppna högupplöst bild