Se den ekumeniska gudstjänsten live från Uppsala domkyrka den 4 november 2018 kl 11.00 (CET)

Watch the ecumenical prayer service "Behold, I make all things new" live from Uppsala Cathedral on Sunday November 4 2018 11.00 (CET).

Agenda Ecumenical prayer / Ekumenisk Gudstjänst 4 november

Download pdf / Ladda ner pdf

Världsvid kyrka samlades i Uppsala

Kyrkor i världen har många gemensamma frågor. Det handlar om hur vår tro tar sig uttryck och hur vi kan påverka för en rättvisare värld. 25 oktober–8 november 2018 hölls en rad globala möten i Uppsala kring de ekumeniska frågorna.