Styrning och ledning

Vilka är de förtroendevalda, och hur ser organisationen ut i Svenska kyrkan i Partille? Vem tar besluten? Här hittar du mer om vilka som bestämmer i kyrkan.

Partille pastorat

Partille pastorat består av tre församlingar; Partille församling, Furulunds församling och Sävedalens församling som tillsammans bildar Svenska kyrkan i Partille kommun.
Dessa tre församlingar samverkar, med en gemensam ekonomisk förvaltning. Kyrkoherden leder verksamheten i pastoratet tillsammans med flera mellanchefer för församlingarna och de olika enheterna.

Kyrkofullmäktige är det högsta beslutande organet i pastoratet. Ledamöterna väljs via direktval i kyrkovalet. Kyrkofullmäktige utser inom sig en styrelse, Kyrkorådet
Efter förslag från öppna församlingsmöten utser Kyrkofullmäktige ledamöter till Församlingsråden i våra församlingar.

Kyrkoval

Här kan du se resultat i kyrkoval 
Läs mer om hur Svenska kyrkan styrs på kyrkans nationella sida.

Svenska kyrkan i siffror │Statistik

Gillar du siffror? Här finns statistik! Läs mer om Svenska kyrkan i siffror

Kyrkoordningen

Kyrkoordningen är det grundläggande dokumentet i det inomkyrkliga regelsystemet - den ställer upp ramar och riktlinjer för arbetet på de olika nivåerna. Kyrkoordningen revideras kontinuerligt och beslutas av kyrkomötet, som är Svenska kyrkans högsta beslutande organ. Den finns att läsa eller ladda ner på kyrkans nationella sida Kyrkoordningen