Inför dopet

Grattis till er som just fått en ny familjemedlem!

Livet är på många sätt ett mysterium. Det känner man kanske tydligast när man håller ett nyfött barn i sina armar. Blandade känslor av spontan förundran och glädje - men också oro. Då är det gott att veta att man inte står ensam, utan att Gud finns där för oss.  

Vad innebär dopet?

Dopet är livsviktigt -det säger att ert barn har ett oändligt värde, att Gud älskar ert barn precis som det är, och vill finnas med under hela livet. Dopet är en gåva. Vi behöver inte prestera något för att ta emot det. Dopet innebär att bli välsignad och älskad av Gud och att få leva i förlåtelse.
Dopet har ingen åldersgräns. Att döpas i Svenska kyrkan gör oss till medlemmar.

Dopsamtal och dopgudstjänst 

Innan ert barns dop vill vi gärna träffa er och gå igenom dopets innehåll och det praktiska omkring det. Den präst som leder dopet vill förbereda dopet tillsammans med er. När ni bokar dopet kommer ni att få reda på dag och tid, samt var dopsamtalet kommer att vara - eller så kontaktar prästen er.

En dopgudstjänst har en given ordning, men där finns möjlighet för familj och anhöriga att medverka på olika sätt med textläsning, sång och musik och val av psalmer. Observera att i många av våra dopgudstjänster döps mer än ett barn, men aldrig mer än två.

Faddrar

Ni kan välja att ha faddrar till ert barn. Enligt Svenska kyrkans ordning behöver faddern själv vara döpt. Fadderskapet handlar om viljan att finnas för den som döpts, som stöd och inspiration för att barnet ska kunna växa och mogna som människa och kristen.

musik

Psalmförslag
193  Gud som haver barnen kär
248  Tryggare kan ingen vara
381  Gud har en famn
383  Med vår glädje över livets under
386  Upp ur vilda, djupa vatten
606  Det gungar så fint
607  Jag är hos dig, min Gud
744  Barn och stjärnor
791  Du vet väl om att du är värdefull

En lista med sånger som passar vid dop • Spellista

läs mer

kyrkans nationella sida hittar du mer om dopet  

Läs också gärna tidningen Mamas lilla dopbilaga • framtagen i samarbete med Svenska kyrkan