Nomineringsgrupper lokalt

Här kan du läsa mer om vilka kandidater och nomineringsgrupper som ställer upp i valet till kyrkofullmäktige i Oskarshamns församling.

Personer som ställer upp i kyrkovalet kallas för kandidater. De representerar olika
nomineringsgrupper. Nomineringsgrupperna driver de frågor som de tycker är viktiga för Svenska kyrkan och du röstar på den grupp som bäst representerar dina åsikter. Du kan dessutom rösta på upp till tre kandidater genom att kryssa i deras namn på valsedeln. Dina kryss ökar deras möjlighet att bli valda. 

Medlemmarna röstar fram vilka personer som ska styra på tre nivåer:

  • Val till kyrkofullmäktige (lokalt)
  • Val till stiftsfullmäktige (regionalt) 
  • Val till kyrkomötet (nationellt)

Nedan läser du vilka som ställer upp lokalt i Oskarshamns församling. Vill du veta vilka som kandiderar regionalt och nationellt kan du söka här: nomineringsgrupper i hela landet.